Edaspidi sooviksin saada lühifilme, mis oleksid paremini õpetatavate teemadega seotud, sest loodusfilmid kestavad tavaliselt 50-60 minutit, st liiga pikad ja ei anna ühtlase tasemega teaduslikku infot. Teen ka ettepanekuid mõned teemad ise käsitleda nt keskkonnakaitse, aineringed, et vähendada dubleerimist, teeme õpetamisel samuti koostöd. Suur käsitöraamat lastele 1-2 hter Kinnipütud lehesadu, lumisem lumeaeg, puhtalt porikarva ighton, att meisterdamist lihavõtteks bson,. 07.- nöpide õmblemine materjalid tötamine töviisid kodundus nõpidest pilt - õmblemine erinevad nöbid, niit, nõel, aluskangas Õpib nöpe õmblema, oskab töd planeerida ja nõelaga ohutult tötada. Näiteks õpimapid põhikooli bioloogias, esitlused valikainete õppimiseks, osalemine viktoriinides, võistlustel. Kui panen tähele õpilase huvi mõne loodusnähtuse, liigi vms vastu, püan seda suunda arendada, süvendada, laiendada. Viimasel kahel aastal on aine toimunud e-õppena ning mõnede kontakttundidena (põhjuseks õppijate suurem iseseisvuse ning erinevate tulemuste saavutamine). Ka õppeaasta jooksul kohandan jooksvalt vastavalt õppeprotsessi toimumisele õppija vajadusest lähtuvalt ainekava läbimist ja muudan koostatud õppekava. Kolleegid peavad mind sõbralikuks ja abivalmiks, kui on vaja tunde asendada, materjale otsida või infot leida, siis ikka küsivad nad minult nõu ja abi. Portfoolio juhend aprill 2014 selgitustega

Eosinofiilia ja süsteemsete sümptomitega kulgeva ravimlöbe tõttu võivad tekkida palavik, löve. Eraldi koht ka kadunud koerte kohta. Meetodeid ja vahendeid - stardiplats Abiks valikutel - tötukassa

Uue õppeaasta alguses plaanin vastavalt eelmiste aastate kogemustele toetudes parimaid praktikaid ja tegevusi õppimiseks ja õpetamiseks. Jälgin pidevalt tunnitö ajal, kas kõik õpilased on ülesannetest aru saanud, kas nende täitmine on jõukohane, vajadusel annan lisaselgitusi, sõnastan teksti ümber ja annan vihjeid. Kui tekib raskusi ajagraafikust kinnipidamisel, siis palun abi ka lapsevanemalt. Uurimustöde juhendamise kogemusi olen jaganud oma kooli kolleegidele, siis kui uurimistöde koostamine muutus kohustuslikuks tingimuseks gümnaasiumi lõpetamisel. Eesti keel ja loodusõpetus rägime lindude rändest. Õpimapi koostamise juhend Lisa 3 Õpimapp sisaldab õpingute ajal

 • Eneseanalüüs näidis
 • Sissejuhatus - sisaldab õpimapi koostamise konkreetset eesmärki;.
 • kogutud tolmuimejate materjalid - kutsestandardi nõuetele vastavad ja taotleja kompetentse tõendavad materjalid;.
 • eneseanalüs - kokkuvõte oma õpingutest koos eneseanalüsiga, kus kajastuvad: a) taotleja hinnang omandatud kompetentside rakendamisele;.

Class schedule - myfitness

Koolituse sisu ja meetodite. Europassi keelepass, noortepass, videod ja fotod õppimisega seotud tegevustest, blogi jms. Tänukiri, iseloomustav hin- nang tö- või praktikakohalt. (elektron) kirjavahetus, õpimapp ehk portfoolio, eneseanalüs, tökogemuse analüs, videod ja fotod õppimisega seotud te- gevustest, tötulemuste näidis, blogi jms.

Siis koostan võimetele vastava aine- ja tökava (iõk, lõk). Kavandamine materjalid tötamine pinal - lõikamine, mõtmine, põimimine, liimimine, kaunistamine laineline papp, pva-liim, joonlaud, lame pael, paberinuga. 20.- vineerist loomad.tund kavandamine materjalid tötamine vineerist loomad hobuste - tö lihvimine, põletamine põletusaparaat, lihvpaber Lihvib tö karedad osad siledaks, oskab ohutult kasutada põletusaparaati keskkond ja jätkusuutlik areng, kultuuriline identiteet. Klassiga koos kirjutasime jõulunäidendi, mille õpilased ise lavastasid ja koolipeol esitasid. Iga õpilane on eriline, iga kodu erinev, kõige rohkem tuleb kasuks rahulik meel ja diplomaatia. Õpetajapoolne suuline hinnang ja lapse eneseanalüs.

 • Isiksuseomaduste kogum on igal inimesel väga mitmekesine. Kahjurid õuna ja nende kontrolli - your Garden 3 õunapuu puuril
 • Siia alla kuuluvad temperament, vaimsed võimed, iseloom ja värtused, need omakorda jagunevad konkreetsemateks omadusteks. Eesti keel:Sõnaloend (K) vikisõnastik
 • Sageli on raske enda iseloo mustamiseks midagi öelda, sest tavaliselt ei ole inimesed harjunud seda tegema. Emase koera innaaeg

Kaal Omron @ käi jala!

Ly tutvustab keskkonda nii: nearpod on keskkond või siis ka e-õppevahend, milles saab luua esitlusi aktiivse tunni läbiviimiseks. Esitlusi saab luua otse veebis. Minu õpimapi eesmärgiks on koguda siia kokku huvitavad valmistatud töd, uued avastused ja head mõtted mida ma saaksin lastega kasutada.

Tutvusin Ingrid maadvere poolt loetletud nõustamistehnikatega juba vaatluspraktika raames ning analüsisin nende kasutamist kahe haridustehnoloogi (kõrgkooli ja lasteaia) poolt. Kuna ise haridustehnoloogina ei töta, siis analüsin erinevate nõustamistehnikate varasemat kasutamist minu. Eneseanalüs põhineb esmalt läbivate kompetentside tõendamisel, kus on oluline avada iga kompetentsi sisu koolitaja tegevuses. Seejärel analüsitakse kompetentse konkreetse tegevusnäitaja kaudu. Näide tase 5 eneseanalüsi vormist:.

Koera tiinus ja sünnitamine koera tervis ja hooldamine

Easily share your publications and get them in front of Issuu s millions of monthly readers. Title: Õpetaja kutse - professionaalne areng ja eneseanalüs, author: haapsalu kolledž, name: Õpetaja.

Ossinovski vastas, et tökoormuse osas tuleb leppida kokku kooli direktoriga ja rahaliste vahendite eest vastutab omavalitsus. Refleksioon ja professionaalne enesearendamine Oma tö analüsimiseks hindan enda tugevusi, nõrkusi ja arengukohti. Ülesanne, tutvusin Ingrid maadvere poolt loetletud nõustamistehnikatega juba vaatluspraktika raames ning analüsisin nende kasutamist kahe haridustehnoloogi (kõrgkooli ja lasteaia) poolt. Tegin juhtkonnale ettepaneku klassi akende ette roheliste ruloode hankimiseks, mis kevadist päikest varjaksid ja võimaldaksid esitlusi ning filme vaadata igal ajal. Lasteaia õpetajatele olen viinud grupikoolitusi tšaadi läbi väikestes rühmades lähtuvalt lasteaia võimalustest. Eesti keel rägime lihavõttepühadest. Eesti keel, inimeseõpetus rägime moest, kangastest, kodutödest. Anderssoo ribamaa ribala,. Kuidas toimin, kui ise samal ajal arvutis ei ole panen silmad kinni ja püan samm-sammult vajalikke tegevusi kirjeldada. Kõige sügavama mulje jättis mulle õpilane, kes arvas, et sooviks lasta mul tema tulevasi lapsi õpetada. Eesti keel, muusikaõpetus rägime mardi- ja kadripäeva traditsioonidest, laulame mardilaule. Oma füsilise, vaimse ja emotsionaalse heaolu tagamine terves kehas on terve vaim, tasakaalu hoidmiseks tegelen vabal ajal käsitö ja fotograafiaga (m ja m) ning looduse vahendamisega (olen fie loodusgiidina mis aitab hoida füsilist vormi. Tunneb töst rõmu ja on loominguline. Koostös juhtkonnaga saimegi kujundada klassiruumi õpilasesõbralikuks.

 • Avalikud koolitused / loodus- ja terviseteaduste instituut
 • Kasulikku ravimtaime teekummelit on lihtne kasvatada
 • H&m - home facebook

 • Eneseanalüüs näidis
  Rated 4/5 based on 807 reviews